Bugun...
Reklam
Reklam


SKANDAL: KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇETESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM SİMSARLARI, KENTSEL HIRSIZLIK ÇETESİ, SAHTE RAPORLAR, İMAR YOLSUZLUĞU, EVRAKTA SAHTECİLİK, İŞTE SİZE GEMLİK
Adamın biri lüks arabası ile ana caddeden geçerken, arazisi geniş bir alana yapılmış 30 – 40 yıllık binaları gözüne kestirir. Burada oturmakta olanlara kış kış dersem ne olur diye hayal eder. Bu alana yapılacak bir alışveriş merkezi ve yeni binalar ne kadar büyük bir Rant yaratır diye düşler. Önce sitede birkaç daire satın alır.

SKANDAL: KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇETESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM SİMSARLARI, KENTSEL HIRSIZLIK ÇETESİ, SAHTE RAPORLAR, İMAR YOLSUZLUĞU, EVRAKTA SAHTECİLİK, İŞTE SİZE GEMLİK
+ -

MASAL BU YA

Adamın biri lüks arabası ile ana caddeden geçerken, arazisi geniş bir alana yapılmış 30 – 40 yıllık binaları gözüne kestirir. Burada oturmakta olanlara kış kış dersem ne olur diye hayal eder. Bu alana yapılacak bir alışveriş merkezi ve yeni binalar ne kadar büyük bir Rant yaratır diye düşler.
Önce sitede birkaç daire satın alır.
Daha sonra yönetimde olan ve binada oturan birkaç satın alınabilecek kişi ile yakın ilişkiler oluşturur.
Daha sonra alışveriş merkezi ve binalar için hayali projeler üretir.
Bunlar için sahte imza ile Site Yönetimi adına Belediyeden yeni İmar Durum Değişikliği geçirtir.
İçerideki işbirlikçileri ile bu projenin ne kadar ucuza, ne kadar güzel bir yatırım olacağı konusunda ikna toplantılarına başlar.
İşbirlikçilerin bir Araştırma Komisyonu oluşturmasını teşvik eder.
Araştırma Komisyonunda pençe penç pazarlıklar sonucunda kendi projesinin en makul proje olduğu konusunda ortak karar açıklarlar.
Binaların herhangi bir afette yıkılmasının an meselesi olduğunu ve tabut içinde yaşadıklarını belirterek korku salar.
Genel Kurul yapılmadan çok önceleri Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü gelecekte kendilerine ihbar edilecek konuyu, önceden kabile internet sitesinde o binaların yıkılacağı şeklinde kehanette bulunur.
Olağanüstü Genel Kurul yaparak, sanki kırk yıldır site yönetiminde imiş gibi toplantıyı yönettirirler. Toplantıya katılan sayısına yakın kat malikinin kendi projelerine onay verdiğini sahte bir oylamayla karar defterine işletirler.
Binalarda oturan ve oturmayan işbirlikçilerin binanın riskli olduğunu ihbar etmeleri ve Lisanslı Test Firmasının ücretini de kendisinin ödeyeceği konusunda ikna eder.
Lisanslı Test Firması ertesi gün haftasonuna denk gelen bir günde davet edilerek, karşılığında ne kadar rant payı verildiği bilinmeyen ve iki binanın mukavemet değerlerinin ortalaması tıpatıp birbirinin aynı olan çelişkili Riskli Bina Raporları düzenletilir.
Riskli Bina Raporunun verildiği gün yerel gazetelere Genel Kurulda kendi firmalarının seçildiği yönünde söyleşi verilir.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ne karşılığında olduğu bilinmeyen bir şekilde ayarlanarak Kaymakamlığa bağlı Tapu Müdürlüğüne Riskli Bina kaydı yaptırılarak kat maliklerine taahhütlü mektupla bildirilir.
Kaymakamlığa bağlı Tapu Müdürlüğünde yurtdışında olanların ve ölmüş gözükenlerin mektupları herhangi bir şekilde buharlaştırılır.
İçinde insan denilen yaratıkların yaşadığı binalarda oturanlar kendilerinin bilgisi dışında ne dolaplar döndüğünü bilmedikleri bir sürecin sonunda kendilerine gönderilen bildiri ile travma yaşarlar.
Kendisine bildiri gelenler anında Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne itirazda bulunur.
Olayların bu noktaya gelmesindeki usulsüzler, kişi ve kurumlar hakkında anında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İtiraz üzerinden 60 gün geçtiği halde herhangi bir heyet oluşturulmaz veya cevap verilmez.
İtiraz edenlerin İdare Mahkemesinde dava açtıkları gün kendilerine dördü Üniversite Öğretim Üyesinden oluşan yedi kişilik Teknik Heyetin iki kez toplantı yaptığı ve yerinde incelemeye zaman bile ayırmaya gerek görmeden, kanaatlerinin değişmediği yönünde taahhütsüz adi postayla kendilerine bildirilir, diğer suç duyuruları hakkında susmayı tercih ederler.
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü anında Belediyeye bu binaların boşaltılması ve yıktırılması ile ilgili yazı çıkartır.
Kabile yasalarında belirtilen en az süre olan 60 günlük süre verilerek binalarını hem tahliye etmeleri hem de yıktırtmaları istenir.
Boşaltmayanlar ve Kabile Anayasasına göre Anayasal Barınma Hakkını kullanmak isteyenler tehdit edilir.
Buna itiraz edenlere hadi ordan şeklinde taahhütsüz adi postayla herkese ayrı ayrı değil ortak bir cevap verilir.
Süre dolunca anında su sayaçları söktürülür.
İçeride insan denilen bir yaratık yaşadığı anlaşılınca yeniden 30 günlük ek süre daha verilir ve su sayaçları yerine takılır.
Bu arada itirazda bulunanların Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunda, hakkında soruşturma istenen kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni Valilikçe aylarca bekletilir.
Bu arada merkezi ısıtmanın kullanılmaması ve soğuk nedeniyle insan denen yaratıkların binayı terk etmelerini sağlamak amacıyla aidat toplanmaması ve binalarının yıkıntı haline dönüşmesi teşvik edilir.
O lüks arabada hayal kuran, hedefleri doğrultusunda ve kabile yasalarından destek alarak, kamuda gereken yerlere de ne rüşvetler verdiği sadece tahmin edilen kişi efelenmeye devam eder.
Düzmece ve çelişkili Riskli Bina Raporları İnşaat Mühendisleri Odası Başkan ve Üyelerine aktarıldığında gülme krizleri geçirirler.
Bu hayal içinde yer almayan kat malikleri de tehdit edilir.
Bu masaldaki olayların tümü bir Ananas Cumhuriyetinde olduğu gibi, Gemlik Günaydın Sitesinde de aynen gerçekleşmektedir.
Muzaffer Mücahid Akıncı
22.01.2014

Sayın Paşa Ağdemir,

GTSO olarak çıkarmış olduğunuz ekogemlik derginizin 9. Sayısında Kentsel Dönüşüm ile ilgili bir yazı yazmış olmanız nedeniyle size bilgilendirici bir cevap yazma zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Yazınızda belirttiğiniz hak sahiplerinin rızası alınmalı, yasal hakları verilmeli, talep ve öncelikler belirlenmeli, siyasal ve sosyal meşruiyeti konularında bir zamanlar yuvamız dediğimiz ancak artık hiçbir anlamı kalmamış olan Günaydın Sitesinde Kentsel Hırsızlık hakkında bazı gerçekleri sizinle paylaşmak istiyorum.

15.08.2013 tarihinde yapılan Genel Kurulda 74 kişinin katılımından 15 red oyuna karşılık 70 kişinin dönüşüme onay verdiği şeklinde düzmece bir oylama yapılmıştır. 11 adet vekalet oyunun ne yönde olduğu belirlenmeden onay veren şeklinde sayılmıştır.

17.08.2013 cumartesi ve 18.08.2013 pazar karot numuneleri aldırılmış ve bina taban alınana göre talimatlarda 12 yerden numune alınması gerekirken ve bunlardan en düşük mukavemet değerinde olanlarının 6 adetinin ortalaması alınması gerekirken sadece ve sadece 5 karot numunesi alınmıştır.

27.08.2013 tarihinde resmi onay olmayan test sonuçları binalara astırılarak insanlar tehdit edilmiştir.

Binalardan birinde 5 karot mukavemet değerlerinin ortalaması 7,88 bulunmuş, başka bir binada 5 karot mukavemet değerlerinin ortalaması yine 7,88 bulunmuştur. Binalarda gerçek deneyler yapılması halinde 8,00 üzerinde olan binalara güçlendirme verileceği gerçeğinden dolayı bu değerler ayarlanmıştır. Binaların tümünün bodrum katları 1999 depreminden sonra mantolama şeklinde güçlendirilmiştir.

05.09.2013 tarihinde Tapu Müdürlüğü tarafından yazılan Riskli Bina yazıları tebligat için 07.10.2013 tarihine kadar postaya verilmemiş ve 9 günlük bayram tatili öncesinde postaya verilmiştir.

Mezarda olan kat maliklerine ve yurtdışında olanlara tebligat yapılmamıştır. Mahkemeye sundukları evrakta sehven yurtdışına tebligat yapılmamıştır demişlerdir.

4 binada oturanların itiraz ve davaları olduğu halde herhangi bir açılmış dava yok denerek kat malikleri aldatılmış ve tüm binalarda oturanlar soğuk nedeniyle evlerini terke zorlanmışlardır.

08.02.2014 tarihinde yeni bir Genel Kurul yapılmış ve çoğunluk çaresizlik içinde tek bir yüklenici ve tek bir projeyi onaylamaya zorlanmıştır.

Ertesi gün çoğunluğu sağladıklarından emin olduktan sonra itiraz eden ve dava açanlara gözdağı verme amacıyla ve geri dönüş mümkün olmasın diye bütün binalarda yıkım ve yağma yapmışlardır.

Mahkemelerin verdiği Yürütmenin Durdurulması kararları sırasında bile devlet her türlü başvurumuza rağmen yağmaya ve yıkıma göz yummuş ve mahkeme kararları dikkate alınmamıştır.

60 gün süre verildikten sonra ek 30 gün daha süre verilmesi gerekirken T.C. Gemlik Kaymakamlığı T.C. Gemlik Belediyesinin vermiş olduğu 5 günlük süreden sonra Cebren Tahliye işlemine kalkışmıştır.

21.05.2014 günü tahliye işlemleri bittiği gün 2 binaya daha yıkım ruhsatı verilmiş ve izleyen günlerde 2 bina daha ortadan kaldırılmıştır.

18.07.2014 gününe mahkeme bilirkişi keşif ve yerinde inceleme heyeti gönderdiğinde itiraz eden ve dava açanlardan sadece 2 binayı ortada bulmuş ve diğer 2 bina ortada olmadığından raporunu eksik vermiştir.

2014 mayıs sonlarında itiraz edenler olarak ihtirazi kayıt koyarak sözleşme imzalamak istediğimizi bildirdiğimizde bize diğer kat maliklerinden ayrı ve suç teşkil edecek bir sözleşme dayatılmıştır.

Binaların tümü yıkılmadan Kadastro Müdürlüğü binalar tamamen yıkılmıştır diye rapor vererek Arsaya Dönüşmesi amacıyla Tapu Müdürlüğüne cins tashihini bildirmiştir. Alan içinde kalan Gemlik Belediyesine ait artık parsellerin birleştirilmesi bizlerin onayı alınmadan yapılmıştır.

Farklı bir sözleşme imzalanmayacağı bildirilince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü 30 gün içinde sözleşme imzalayıp imzalamadığımızı sormadan arsa paylarımızı çok komik değerlerden diğer kat maliklerine duyuru yaparak özel ve kuralsız bir ihale ile hukuksuz bir şekilde satışa çıkarmıştır.

Kuralsız ve hukuksuz bir ihale olduğundan yükleniciler ve işbirlikçiler ihaleye fesat karıştırarak ve birbirlerinin parasını yatırarak parselleri almaya çalışmışlar ve Bakanlığın belirlediği fiyat 2 katına ve bir parselde de 3 katına çıkarılmıştır. 3 katına çıkaran kişi 4 gün sonra ben bu ödemeyi yapamayacağımı anlamış bulunuyorum şeklinde dilekçe vermiştir.

Ruhsat aşamasında önce İş Bankası ile anlaşıldığını söylemişler ancak bankanın hukukçuları tüm bu konulardan haberdar oldukları için projeye onay vermemiştir. Daha sonra Kuveyt Türk katılım bankasıyla protokol yapmışlardır.

Öğrendiğimize göre Kira Yardımı veya Faiz Teşviğinden sadece birinden yararlanılabileceği bilindiği halde her ikisinden de yararlanılmaktadır.

İmar konusu da başlı başına bir olaydır ve birilerinin canı çok fena yanacaktır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.09.2015 tarihinde almış olduğu Yürütmenin Durdurulması kararına göre Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliklerinden istenilenin uygulanması mümkün değildir kararı ile hukuksuz hale gelmektedir.

Ayrıca 29.05.2015 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinde alınan 0,50 ye kadar (%50 değil) emsal artışı yapılabilir kararı İdare Mahkemesi tarafından 16.11.2015 tarihinde Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir. Kentsel Dönüşüm mantığı da yıkılan kadar inşaatın yapılmasıdır.

Şubat 2015 de ruhsat aldıklarını iddia etmektedirler, 14.04.2015 tarihinde Temel Atma töreni  yapmışlardır.

Son aldığımız İmar Durum Belgesinde 5 kat, ayrık nizam ve Emsal Oranı 1,5 dur.

Şu anda 7,5 kat, ikişerli bitişik nizam inşaat yapılmaktadır.

Emsal Değerine gelince, 7296 m2 eski parselde 12450 m2 inşaat varken, şu anda 7279 m2 yeni parselde 18480 m2, yani %48,4 daha fazla inşaat yapılmaktadır. Yeni Emsal Oranı 2,539 olmuştur.

Şu anda artık o luna parkta bir parsel sahibi ve kat maliki olmadığımızdan hangi savcının bu yolsuzluğa dur diyeceğini şimdiden kestiremiyoruz.

Yirminin üzerinde dava ve sayısız suç duyurumuz ile sadece Gemliğin değil, Marmara Bölgesinin en kapsamlı Yolsuzluk ve Dolandırıcılık Dosyası olduğundan en ufak bir şüphemiz yoktur.

Yazınızda bahsettiğiniz hak sahiplerinin rızası alınmamıştır, yasal hakları verilmemiştir, talep ve öncelikler belirlenmemiştir, siyasal, sosyal ve hukuksal meşruiyeti yoktur. 11.02.2016

Saygılarımla,

Muzaffer Mücahid AkıncıM. Mücahid Akinci (RC 73)
Mech. Engineer (ITÜ 79)HABER VİDEOSU

Kaynak: ekogemlik - linetvYORUMLAR

hürriyet azak
21-05-2017 15:18:00
FİKİRTEPE ile ALBAYRAK Sitesi anlatılıyor sanki, her yer aynı , her yer şantiye, sonu ne olacak, bekle gör, fakir fukarının malı yok pahasına elinden gidiyor, kandırılıyor, kimse yeni projelerden yer almasın

YORUM YAZFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI